Мрежа

ZOOCENTER СУХОДОЛ
Адрес:Околовръстен път -ул.Суходолско езеро 5
Работно време:понеделник-неделя 09:00-21:00
тел.0886995932
e-mail:zoocenter_suhodol@abv.bg

Клиника:
тел.0887442776
e-mail:vet_zoocenter@abv.bg

ZOOCENTER RING MALL
Адрес:Околовръстен път 214 RING MALL, ниво 0
Работно време:понеделник-неделя 10:00-22:00
тел.0887916400
email:zoocenter_ringmall@abv.bg

RING MALL HOTEL, SPA, FITNESS & VETERINARY
Адрес:Околовръстен път 214 RING MALL, ниво M
Работно време:HOTEL, SPA&FITNESS понеделник-неделя 10:00-21:00
тел.0889053709
email: pethotel@abv.bg
Работно време:VETERINARY(Клиника) понеделник-неделя 10:00-22:00
тел.0889795708
email:vet_ringmall@abv.bg

 

ZOOCENTER RING MALL
Адрес:Околовръстен път 214 RING MALL, ниво 0
Работно време:понеделник-неделя 10:00-22:00
тел.0887916400
email:zoocenter_ringmall@abv.bg
ZOOCENTER MEGA MALL
Адрес:бул.Царица Йоанна 15 MEGA MALL ниво -1
Работно време:10:00-22:00
тел:.0882947011
email:zoocenter_megamall@abv.bg

ZOOCENTER BULGARIA MALL
Адрес:бул.България 69 BULGARIA MALL ниво -2
Работно време: 10:00-22:00
тел:0895673053
email:zoocenter2_bg@abv.bg
АПТЕКА:
Работно време: понеделник-неделя 10:00-20:00
тел.0876458445
email: apteka_zoocenter@abv.bg

ZOOCENTER HIT ЛЮЛИН
Адрес:ул.Обелско шосе 2 (в сградата на хипермаркет HIT)
Работно време:понеделник-неделя 10:00-20:30
тел.0882127399
email:zoocenter_hit_lulin@abv.bg
ZOOCENTER HIT МЛАДОСТ
Адрес:бул.Александър Малинов 75 (в сградата на хипермаркет HIT)
Работно време:понеделник-неделя 10:00-21:00
тел.0888103227
email:zoocentermladost@abv.bg
Клиника
Работно време: понеделник-неделя 9:30-21:00
тел:0885011071
email:vet_zoocenter_hit@abv.bg
ZOOCENTER КРИТ
Адрес:ж.к Гоце Делчев бл.22 магазин Г
Работно време:понеделник-неделя 09:00-20:00
тел.0888792776
email:zoocenter_krit@abv.bg
ZOOCENTER СОЛУН
Адрес:ул.Солун 47-Б
Работно време:понеделник-неделя 09:00-21:00
тел:0885010720
email:zoocenter_solun@abv.bg
ZOOCENTER СОЛУНСКА
Адрес:ул.Солунска 1 (площад Славейков)
Работно време:понеделник-неделя 10:00-20:00
тел.0882937798
email:zoosolunska@abv.bg
ZOOCENTER PARK CENTER SOFIA
Адрес:бул. Арсеналски 2
Работно време:понеделник-неделя 10:00:22:00ч.
тел:0876 458 068
e-mail:zoocenter_parkcenter@abv.bg
Клиника:
Работно време: понеделник-неделя 10:00-21:00
тел.0876458698
e-mail:vet_zoocenter_parkcenter@abv.bg